Asigurari raspunderi civile
Asigurari Online
Asigurari de viata
Asigurari persoane
Asigurari auto RCA
Asigurari auto CASCO
Asigurari raspunderi civile
Asigurari imobile, locuinte, terenuri
Home > Informatii asigurari de raspunderi civile > Alte tipuri de raspundere civila

Alte tipuri de raspundere civila

Suntem rapunzatori pentru faptele noastre fata de clientii, angajatii si colaboratorii nostri, si fata de orice alta persoana cu care intram in contact.

1. Asigurarea de raspundere a transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate (C.M.R.)

Aceasta polita este destinata persoanelor juridice ce desfasoara activitati de transport national sau international cu vehicole.

Sunt acoperite toate raspunderile ce ii revin transportatorului in calitate de caraus pentru pagube produse marfurilor transportate cu vehicule, potrivit prevederilor de la art.17 si 23 din “Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele (C.M.R.)”, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acesteia.

Asigurarea se poate incheia pe una sau mai multe luni, sau pe un an, iar limita de raspundere se poate modifica in functie de valoarea bunurilor transportate.

2. Asigurarea de raspundere civila legala a prestatorului de servicii

Aceasta asigurare este destinata persoanelor fizice sau juridice autorizate si specializate in prestarea de servicii si executarea de lucrari: la bunurile depuse de clienti la sediul asiguratului, pentru operatiuni de reparare, prelucrare, curatire, vopsire, expediere etc., si/sau la domiciliul/sediul clientilor, la chemarea/comanda acestora, pentru operatiuni de reparare, instalare, montare, intretinere, amenajare, remediere, reconditionare, curatire, igienizare, salubrizare etc., la cladiri, constructii, instalatii si la alte bunuri fixe sau nedetasabile.

Acoperirea se refera la activitatea desfasurata de asigurat atat la sediul propriu (nominalizat in polita) cat si in teren (la domiciliul/sediul clientului), precum si la bunurile apartinand clientilor, predate pentru efectuarea lucrarilor sau aflate in frontul de lucru al executantului.

Acoperirea se refera numai la prejudiciile provocate clientilor de catre asigurat in desfasurarea obiectului de activitate specific, pentru care este raspunzator conform normelor legale in vigoare, statutului si autorizatiei de functionare, regulamentului si regulilor de conduita si al eticii profesionale.

3. Raspundere civila contractuala a societatii specializate in monitorizare/dispecerizare si interventie pentru paza obiectivelor si bunurilor

Pe baza acestei polite pot fi asigurate urmatoarele categorii de societati de securitate:

 • cele care desfasoara activitatea de supraveghere prin monitorizarea permanenta a sistemelor securitate existente la sediul clientilor, prin culegerea informatiilor de la obiectiv la dispecerat pe linie telefonica si/sau frecventa radio si interventie prin patrule/echipaje de politie;
 • cele care desfasoara activitatea prin dispecerat propriu si interventie cu echipaje proprii;
 • cele care desfasoara activitatea prin dispecerat propriu si intervensie cu agenti ai Corpului Gardienilor Publici;
 • toate cele prezentate mai sus care au si posturi de paza cu personal la obiectivele clientilor.

Sunt acoperite prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai cu care a incheiat un contract valabil de prestari servicii, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa, inclusiv cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului.

4. Raspundere civila legala a societatii specializate în servicii de paza si securitate

Aceasta asigurare este destinata persoanelor juridice ce au ca obiect de actvitate si sunt autorizate de Inspectoratul General al Politiei sa desfasoare activitati de paza a obiectivelor, bunurilor si persoanelor, indiferent de forma de paza practicata (paza cu personal, supraveghere prin monitorizarea sistemelor de securitate, supraveghere prin dispecerat propriu, interventii la obiectivele în alarma si apelarea organelor de politie si a echipei de interventie a pompierilor).

Sunt acoperite prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai în timpul confruntarilor cu infractorii pentru impiedicarea patrunderii acestora in incinta obiectivului sau in timpul exercitarii activitatii de limitare sau inlăturare a actiunii infractionale. Se ofera despagubiri inclusiv pentru cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.

5. Asigurarea de raspundere civila legala a laboratoarelor de productie aparate si produse tehnico-medicale

Asigurat pe baza acestei polite poate fi orice persoana juridica care detine “Avizul special” al Ministerului Sanatatii conform Legii 74/95 si functioneaza in conditiile de spatiu si dotare tehnica reglementate de “Baremul de aparate si produse tehnico–medicale pe specialitati “ si care este autorizata sa produca, sa furnizeze un produs sau sa presteze un serviciu legat de acel produs (laboratoare de tehnica dentara, optica medicala, proteze, materiale sanitare si alte mijloace terapeutice etc.).

Prin produs se intelege orice bun (lucrare protetica dentara finita, materiale sanitare pentru corectarea vazului si a auzului, proteze pentru membre, alte materiale sanitare), formulat, fabricat, construit, manufacturat, modificat, reparat, furnizat, vindut de asigurat sau la care intretinerea a fost realizata de acesta, si care nu se mai gaseste in custodia sau sub controlul direct al acestuia, efectuat pe baza unei “Fise protetice de laborator”.

Riscurile asigurate in acest caz sunt vatamarea corporala (incapacitate temporară de munca, invaliditate sau deces) si pagube la alte bunuri cauzate beneficiarilor prin folosirea produsului realizat de catre asigurat. Se ofera despagubiri si pentru cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului, daca asiguratul a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora.

6. Asigurarea de raspundere civila legala a producatorului

Asigurat pe baza acestei polite poate fi orice persoana fizica sau juridica care are calitatea de producator:

 • este fabricantul unui produs finit, a oricarei materii prime sau a unei parti componente a unui produs;
 • orice persoana care se prezinta ca producator, prin faptul ca isi inscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv;
 • orice persoana care importa produse in vederea vanzarii, inchiriere, cumpararii sau altei forme de instrainare specifica derularii afacerii, numai daca a incheiat un contract de distributie cu un producator prin care acesta ii solicita incheierea asigurarii de raspundere civila a producatorului.

Sunt acoperite sumele pe care asiguratul este obligat, potrivit legii, sa le plateasca cu titlu de daune pentru pagube provocate accidental de un produs sau in legatura cu un produs realizat de catre asigurat care face obiectul afacerii acestuia si care fiind defectuos a provocat pagube beneficiarului acestuia, antrenand raspunderea legala a asiguratului. Se despagubesc si cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului, daca asiguratul a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora.

7. Raspundere civila legala a societatii fata de proprii angajati

Aceasta polita poate fi intocmita de orice persoana fizica si juridica care angajeaza salariati prin incheierea contractelor individuale de munca, a conventiilor civile, a contractelor de scolarizare si a conventiilor de efectuare a practicii profesionale, prin angajati intelegandu-se totalitatea participantilor la procesul de munca: salariati (permanenti, temporari, sezonieri, zilieri), colaboratori, ucenici, practicieni (elevi, studenti), personal detasat, etc.

Sunt acoperite urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii cauzate din culpa sa angajatilor prin vatamari corporale si/sau pagube la bunurile acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la dezdaunare;
 • prejudicii produse din culpa asiguratului ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale depuse la sediul asiguratului (carti de munca, diplome, certificate medicale, invoiri, buletine de identitate, certificate de nastere, contracte, adeverinte depuse la compartimentele financiar-contabil, personal-salarizare, juridic pentru evidenta, calculul drepturilor banesti, retineri din venituri), sau lasate in spatiile detinute de asigurat si special amenajate (vestiare, garderobe, etc.);
 • sumele cheltuite de asigurat pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor de mai sus, cu conditia obtinerii consimtamantului scris prealabil al asiguratorului cu privire la cuantumul acestora.

8. Raspundere civila legala a unitatilor turistice si hoteliere

Acest produs este destinat societatilor comerciale, indiferent de forma de proprietate, care sunt organizate intr-una din structurile de primire turistice (ex.: hoteluri, moteluri, campinguri, sate de vacanta, cabane, pensiuni, ferme agroturistice) si care detin licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agreement.

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii materiale provocate, din culpa sa, clientilor sai, inclusiv cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat si de asigurat. Se despagubesc si sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii inscrisurilor lasate de clienti in vederea completarii, inregistrarii si luarii in evidenta a clientilor la recepţia hotelului, motelului etc.

9. Raspundere civila legala a societatiilor de alimentatie publica

Prin aceasta polita poate fi asigurata societatea comerciala/unitatea economica, indiferent de forma de proprietate si categorie (nr. stele), autorizata sa desfasoare activitate in domeniul alimentaţiei publice (ex.: restaurante, baruri, snack-uri, cofetarii, patiserii, pizzerii, rotiserii, fast food etc.)

Se acorda compensatii pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudicile provocate din culpa sa clientilor (persoane fizice sau juridice) care apeleaza la serviciile sale, datorate vatamarilor corporale si/sau pagubelor produse bunurilor apartinând clientilor, cu conditia ca acestea sa fi fost lasate in paza asiguratului in spatiile special amenajate (detinute de acesta). Se despagubesc si cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului, daca asiguratul a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora.

10. Raspundere civila legala a societatilor de transport calatori

Aceasta polita este destinata agentului economic care, indiferent de forma de proprietate si organizare este autorizat sa efectueze transport de calatori: urban de suprafata sau subteran; transport interurban terestru (rutier si pe cale ferata) si fluvial; transport international rutier, pe cale ferata si fluvial (RAT orasenesti, R.A. METROREX, SNCFR, NAVROM).

Se acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate persoanelor pe care le transporta, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, distrugerii, deteriorarii bunurilor (imbracaminte, bagaje) apartinand acestora, ca urmare a accidentelor produse in timpul in care asiguratul are raspundere fata de calatori. Se despagubesc si cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.

11. Raspundere civila legala a unitatilor de service auto

Asigurat prin aceasta polita poate fi orice societatea comerciala/unitatea economica, indiferent de forma de proprietate si organizare, autorizata sa desfasoare activitati în domeniul prestarilor de servicii (reparatii si remedieri, testare, revizii si verificare, vulcanizare, spalare, vopsire etc.), pentru autovehicule (automobile, autocamioane, autoutilitare, autobuze, motociclete, motorete si altele asemenea).

Se despagubesc sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii, provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinând clientilor si predate asiguratului în vederea executarii prestarilor convenite. Se despagubesc si cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.

12. Raspundere civila legala asocietatilor specializate in transportul de bani / valori

Poate fi asigurata orice societatea comerciala care este autorizata si specializata sa desfasoare activitati de protectie, paza si supraveghere bani si valori in timpul operatiunilor de predare-primire, incarcare-descarcare, verificare, control si transport, si care indeplineste urmatoarele conditii:

 • efectueaza transportul numai cu vehicule destinate si omologate pentru aceasta;
 • echipa de deservire a transportului să fie compusa din personal angajat cu contract de munca permanent si fara cazier;
 • echipa de deservire sa aiba in componenta: sofer, insotitor inarmat si politist.

Sunt despagubite sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune materiale pentru prejudicii, provocate clientilor din culpa sa, datorate vatamarilor corporale, pierderii, distrugerii, deteriorarii valorilor (in timpul atacului sau jafului) lasate de acestia in paza asiguratului pentru a fi transportate la locurile de livrare dinainte convenite. Se acorda compensati inclusiv pentru cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului, daca asiguratul a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora.

13. Raspundere civila a chiriasului fata de proprietar

Acest produs este destinat persoanelor fizice sau juridice care detine dreptul de folosinta temporara a unui bun imobil (spatiu inchiriat) sau mobil, in baza unui contract de inchiriere incheiat cu un proprietar, si care platesc chirie/redeventa. Prin spatiu inchiriat se intelege o cladire (constructie) sau numai o parte din aceasta (apartament, camera, atelier, garaj, depozit, magazin) inclusiv instalatiile si dotarile acestora precum: calorifere, sobe, instalatii de aer conditionat/ventilatie etc.

Sunt acoperite sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii, provocate din culpa sa proprietarului, prin vatamari corporale si pagube la bunurile apartinind acestuia (avariere, distrugere, deteriorare), ca efect al unor fapte prin care incalca obligatiile asumate prin contract. Sunt oferite compensati inclusiv pentru cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului, daca asiguratul a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora.

14. Raspundere civila a proprietarului de imobile fata de chiriasii sai

In acest caz asiguratul poate fi persoana fizica sau juridica care detine in proprietate un imobil a carui folosinta temporara, totala sau partiala, o transmite unor alte persoane in schimbul unei chirii si cu destinatia de locuinta sau sediu social, magazin, depozit, stand expozitional, cabinet, birou, etc.

Sunt acoperite sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii, provocate din culpa sa chiriasilor, cu care a incheiat un contract valid, prin vatamari corporale si pagube la bunurile apartinind acestora (avarieri, distrugeri, deteriorari). Sunt oferite compensati inclusiv pentru cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului, daca asiguratul a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora.

15. Raspundere civila legala a saloanelor de igiena si frumusete

Poate fi asigurata orice societate comerciala autorizata sa desfasoare activitati de prestari servicii in domeniile: frizerie, coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, sauna, masaj, vibromasaj, desfasurate in cabinete, saloane, cluburi si case de sanatate, igiena si frumusete. Sunt acoperite sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca, cu titlu de despagubiri pentru prejudicii, provocate clientilor care apeleaza la serviciile sale, datorate vatamarilor corporale si/sau avarierii, distrugerii si pierderii bunurilor ce apartin clientilor, ca:

 • vatamari corporale produse clientilor ca urmare a materialelor si tehnicilor folosite de asigurat;
 • prejudicii cauzate clientilor de conditiile improprii de curatenie si siguranta ale spatiului unde se presteaza serviciile, de starea mobilierului interior, ale aparaturii si instrumentelor folosite;
 • prejudicii produse ca urmare a avarierii, distrugerii, pierderii unor bunuri apartinând clientilor, lasate de acestia in spatiile detinute de asigurat si special amenajate (ex: haine, incaltaminte, echipament, bagaje depuse la vestiar, garberoba).

Se despagubesc si cheltuielile de judecata ale asiguratului si prejudiciatului, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.4 comentarii la Alte tipuri de raspundere civila

 1. Mihai Popovici spune:

  Am inchiriat de curand un apartament si vreau sa stiu daca sunt obligat sa-mi fac asigurarea proprietarului fata de chiriasi. Eu nu prea trec pe acolo, mai degraba ar trebui sa-si faca ei asigurarea chiriasului fata de proprietar. Da’ nu pot sa-i oblig. Cam cat costa o asigurare din asta?

 2. Zurich Broker spune:

  Legea nu prevede nicio obligatie a proprietarilor de a incheia asigurari fata de chiriasi. Si ai dreptate, nu prevede nici vreo obligatie a chiriasilor de a se asigura fata de proprietari.

  Cu toate acestea, daca vei provoca accidental vreo dauna chiriasilor tai (fie ea materiala sau prin vatamare corporala), va trebui sa-i despagubesti pentru toate prejudiciile provocate. Iar in lipsa asigurarii de raspundere civila vei suporta intreaga suma, inclusiv cheltuielile de judecata, in cazul nu ajungi la o intelegere cu chiriasii.

  De aceea este bine sa ai totusi o asigurare fata de chiriasi, chiar daca legea nu te obliga sa o faci. Pana la urma, nimeni nu-ti poate garanta ca nu vei avea niciun accident in timpul vizitei la apartament, insa te poti asigura ca vei avea cum sa platesti daunele provocate accidental.

  In ceea ce priveste pretul, acesta difera in functie de mai multi parametrii. Pentru a primi o oferta de pret, te rugam sa completezi acest formular: http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/comanda-online-asigurari-de-raspunderi-civile/

  Iti multumim,
  Echipa Zurich Broker

 3. Dorin S. spune:

  Am vazut ca aveti asigurarea de raspundere civila a proprietarului fata de chiriasi si a chiriasilor fata de proprietari, insa daca sunt prorpietar si vreau o asigurare fata de vecini, in caz ca-i inund sau ceva, unde trebuie sa ma adresez?

 4. Zurich Broker spune:

  Acest tip de raspundere civila este inclus in asigurarile facultative de locuinta. Ea acopera atat riscul de vatamare corporala, cat si riscul de prejudicii materiale produse tertilor ca o consecinta directa a unor fapte savarsite la domiciliul persoanei asigurate.

  Aici puteti afla mai multe despre riscurile acoperite de aceste asigurari: http://www.asigurari-imobile.ro/informatii-asigurari-de-imobile/, iar aici puteti solicita o intalnire: http://www.asigurari-imobile.ro/comanda-asigurari-de-imobile/. Dupa ce completati acest formular veti fi contactat de un reprezentant al Zurich Broker si veti putea alege impreuna asigurarea care sa vi se potriveasca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>